Ana Sayfa

Hacettepe Üniversitesi Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından halen uygulanmakta olan estetik cerrahi girişimlerin güncel teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında yeni uygulama ve araştırmaların yapılabilmesi amacı ile kurulmuştur. Bu nedenle ülkemizde ilk defa bir akademik kurum bünyesinde, estetik cerrahi ile ilgili asistanlık eğitimi, uzmanlık sonrası eğitim, bilimsel çalışma ve uygulamaların özgün bir merkezde yapılabildiği ve başvuran hastalara en yüksek seviyede bilimsel hizmetin sunulabildiği bir merkez oluşturulmuştur.

Duyurular

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 2015 yılı planları ve beklentilerine ilişkin sunumu (03.03.2015)

Hacettepe Üniversitesi Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi